Školení řidičů a BOZP

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. To je jeden z klíčových pojmů českého pracovního prostředí, zajišťující jeho optimální provoz. Školení BOZP je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel. Jejich druhy, způsoby provádění, obsah, četnost opakování, ověřování znalostí, vedení dokumentace a kvalifikaci školitele též určuje zaměstnavatel.

BOZP - bezpečnost především

Problematika bezpečnosti při práci (BOZP) se pružně proměňuje podle neustálých změn a vývoje pracovního prostředí.Nové poznatky a aktualizace tématiky se předávají zaměstnacům pomocí stále aktuálních kurzů BOZP. Tyto kurzy rovněž řeší nejrůznější problémy, které se mohou vyskytnout v pracovním prostředí. Bezpečnost práce je prvořadým úkolem každé moderní firmy.

 BOZP – co BOZP zahrnuje

Obor BOZP v sobě integruje množství jednotlivých úzce zaměřených témat. Představuje tak mezivědní obor, jeho obsahem může být například ergonomie, snaha o vyhledání pracovních rizik a jejich eliminace, problematika osobních ochranných pomůcek. Dále prevence rizik, zásady pro obsluhu elektrických a jiných zařízení, zásady bezpečné manipulace s břemeny, ergonomické zásady, bezpečnostní značení, zakázané práce, postup při pracovním úrazu a jiné.

BOZP – kurzy

Kurzy v oboru BOZP jsou stále častěji vyhledávanými firemními kurzy. Bezpečnost je naprostým základem, a proto by neměl být zanedbáván žádný její aspekt. Zároveň se jedná o velmi citlivé téma, mnohdy přímo o zdraví pracovníků. Proto se kurzy BOZP nejrůzněji specializují a nabízejí odborné rady. Kurzy BOZP jsou klíčem k zajištění maximální bezpečnosti na jakémkoli pracovišti.

BOZP – sada kurzů

Kurzy v oboru BOZP představují naprostou nutnost pro každou firmu, každé pracoviště, jsou klíčové z hlediska jeho provozu. O ochranu a bezpečnost zdraví svých pracovníků musí dbát každý zaměstnavatel. Vybírat si tak může z široké nabídky specializovaných kurzů BOZP. Příslušné kurzy a školení se uskutečňují na profesionální úrovni a za účasti kvalifikovaných lektorů, kteří jsou v daném oboru zkušenými specialisty.

BOZP - specialita kurzů

Je naprosto logické, že rizika ohrožující řídící pracovníky a na druhé straně řadové zaměstnance jsou odlišná. Mnoho firemních kurzů zaměřených na BOZP však tuto skutečnost zohledňuje jen málo. Proto přicházíme s touto specialitou v oblasti BOZP a klademe na ni velký důraz. Školení BOZP by mělo být rozděleno na školení BOZP pro řídící pracovníky a řadové zaměstnance.

 

BOZP školení zaměstnanců

BOZP je ze zákona povinným druhem školení, pro firmu tedy znamená povinnost. Snažíme se tuto povinnost BOZP firmám co nejvíce usnadnit, přičemž klademe důraz na snížení nákladů s BOZP spojených.

BOZP snižování nákladů

Náklady na BOZP jsou poměrně vysoké, což pro firmy znamená další z finančních břemen. Přicházíme však se systémem FlexiEdu, který přináší možnost náklady na BOZP redukovat až o 78%. Dostáváte navíc příležitost provést si BOZP školení prakticky sami, přizpůsobit BOZP na míru vaší firmě.

Školení BOZP

Školení BOZP můžete nyní provádět sami. Stačí se obrátit na nás a my Vám na oplátku poskytneme rady, jak efektivně provést školení BOZP pro vaše zaměstnance a ještě ušetřit spoustu nákladů. Školení BOZP, které je ze zákona povinností lze vyřešit vlastními silami.

Školení BOZP a nižší náklady

Dnešní doba se nese ve znamení snižování nákladů, hledání nejlevnějších a zároveň nejefektivnějších řešení. Výjimku v tomto případě netvoří ani školení BOZP. Školení BOZP v našem podání navíc umožňuje ušít školení BOZP přesně na míru vašich zaměstnanců, kteří tam nebudou nuceni absolvovat zdlouhavé procedury, které jsou za normálních okolností součástí školení BOZP.

Školení BOZP - bonusy

Připravili jsme pro Vás speciální nabídku spojenou nejen se školením BOZP. Pokud si totiž pořídíte školení BOZP, PO, První pomoc a školení řidičů, dostáváte od nás automaticky rovněž další kurzy – základy práce na počítači (MS Word, MS Excel) – zdarma. Školení BOZP se proto vyplatí pořídit v kombinaci s dalšími školeními.

Školení BOZP dle legislativy

Bezpečnost práce nelze nikterak podcenit a tvrzení, že školení BOZP jsou nezbytná, není žádným přeháněním. Školení BOZP jsou ze zákona dokonce povinná. Bezpečnost práce různě upravují základní právní předpisy BOZP, Zákoník práce, Zákon o ochraně veřejného zdraví, vládní nařízení a vyhlášky a v neposlední řadě jsou školení BOZP založena a upravována dle aktuálních, právně závazných směrnic EU.

Školení BOZP – certifikáty

Školení BOZP znamená zisk potřebných certifikátů. Po úspěšném absolvování školení BOZP získávají zaměstnanci certifikáty a především know-how týkající se mnohdy krizových situací. Školení BOZP by tak mělo být garantem bezpečného pracoviště.

 

Školení BOZP - nástroje pro zaměstnance i řídící pracovníky

Školení BOZP v minulosti probíhala velice zdlouhavě a neefektivně. Výjimkou nebylo, že úplně stejný druh školení BOZP absolvovali jak řídící pracovníci, tak řadoví zaměstnanci. Současný trend se snaží jít opačným směrem. I legislativa jasně stanovuje, že školení BOZP by měli absolvovat zvlášť řadoví zaměstnanci a zvlášť řídící pracovníci.

Školení BOZP – reference

Školení BOZP nepodceňují ani známé organizace a firmy. Z našich významných klientů, kteří absolvovali na míru ušité školení BOZP, e-learningový či jiný kurz, lze jmenovat třeba Plzeňský prazdroj, a.s., Českou pojišťovnu a.s., British America Tobbaco či PPG Industries. Jedná se tedy o klienty z velmi různorodých oblastí, které však spojuje nutnost absolvovat BOZP a zajistit bezpečné pracoviště.

Školení BOZP a systém FlexiEdu

Přípravou nejrůznějších školení, jako je například školení BOZP, se věnujeme již od roku 1997. Snažíme se naše nástroje neustále aktualizovat a zefektivňovat školení BOZP. V poslední době se nám podařilo výrazně zapracovat na našem hlavním vzdělávacím produktu, kterým je e-learningový školící systém FlexiEdu. Kromě školení BOZP tak poskytujeme i vzdělávací nástroje.

Školení řidičů

Připravili jsme pro vás školení řidičů s názvem Kurz řidiči – referenti. Toto školení řidičů je určeno pro všechny zaměstnance, jejichž pracovní náplň tvoří řízení firemních vozidel. Školení řidičů snižuje každodenní rizika, která jsou nedílnou součástí řízení.

Školení řidičů – přesně dle vašich potřeb

Díky našim patnáctiletým zkušenostem jsme schopni poskytovat vysoce kvalitní produkty jako školení řidičů. Všechny produkty lze přizpůsobit. Školení řidičů lze upravit dle přání klienta i potřeba jeho zaměstnanců. Školení řidičů a jiné kurzy jsou vždy spojeny s uživatelskou podporou.

Školení řidičů – obsah kurzu

Možná se ptáte, proč vlastně školení řidičů. Každý řidič přeci absolvoval autoškolu a měl by být připraven. Realita je však mnohdy jiná. Školení řidičů slouží k prohloubení informací a vědomostí o bezpečnosti a pravidlech silničního provozu, informace o dopravním značení a tak dále. Zbytečné to rozhodně není. Některé informace lze snadno poměrně rychle zapomenout a pravidla silničního provozu samozřejmě podléhají v čase určitým změnám. Proto existuje školení řidičů.

 

Školení řidičů – výpočet ceny

Školení řidičů zatím není povinné, ale možná se toho dočkáme. Školení řidičů ale znamená výhodu a může snižovat riziko dopravních nehod a ohrožení vlastních pracovníků, potažmo produktů. Na našich webových stránkách si můžete zjistit i cenu školení řidičů. Stačí zadat počet zaměstnanců.

Školení řidičů – výhodné kombinace

Rozhodnete-li se pořídit si naráz školení řidičů, školení BOZP, PO a kurz první pomoci, dostáváte automaticky zdarma i další téměř nezbytný kurz, kterým jsou základy práce na PC. Kromě školení řidičů tak obdržíte i kurz, v jehož rámci se budou probírat základy v programu MS Word a MS Excel. Školení řidičů lze tak skloubit s dalšími kurzy a spojit tak užitečné s výhodným.

Školení řidičů dle vašich potřeb

Pomocí systému FlexiEdu si lze školení řidičů „odpracovat“ z pohodlí domova, rychle a efektivně. Vaši zaměstnanci nebudou muset absolvovat únavné procedury. Školení řidičů s FlexiEdu nevyžaduje žádné programovací schopnosti uživatele, celý systém navíc obsahuje i podporu školení řidičů ve formě emailů či telefonické podpory.

Školení řidičů – tipy

Řidičský průkaz představuje dnes klíčovou součást výbavy každého pracovníka. Investice vložená do této oblasti se většinou bohatě vrátí. Vyplatí se ale provést cenové srovnání jednotlivých nabídek v této oblasti na trhu. Naše nabídka představuje rozumné spojení kvality a ceny. Kurzy obsahují stručný, srozumitelný a praktický výklad, související legislativu v aktuálním znění, obrázky a interaktivní prvky zvyšující atraktivitu školení.

Školení řidičů – reference

Máme spoustu spokojených klientů, mnohdy se známými jmény. Využívají našeho systému FlexiEdu, různých e-learningových kurzů či školení řidičů. Školení řidičů využívá čím dál tím více klientů. Z nich lze namátkou vybrat: Plzeňský prazdroj, a.s., Člověk v tísni v.o.p či Cermat – centrum pro zjišťování výsledků vzdělání.

 


Školení BOZP Školení BOZP Školení BOZP

 


BOZP


Ukázky z výuky

Zde naleznete přehled důležitých obrazovek studentského portálu.

Chci vidět více

FlexiEDU - Poznejte náš e-learningový systém

Flexi školení

Naše on-line školení vycházejí z platformy systému FlexiEDU, která poskytuje širokou škálu výukových funkcí.

Chci vědět více!